Artikelen

Nieuwsbrief 2017 nr .01

Gelukkig nieuwjaar Allereerst wens ik u namens mijn vrouw en alle medewerk(st)ers een goede gezondheid en voorspoed in 2017 toe.

Inkomensverklaring Kwalificerende Buitenlandse belastingplichtige

Inmiddels hebben klanten hun belastingaangifte via ons kantoor laten verzorgen en blijken er veel vragen te ontstaan over de genoemde Inkomensverklaring. Tevens zullen nog vele klanten hun aangifte via een afspraak bij ons kantoor komen doen of worden gegevens aangeleverd waarmee wij uw aangifte zonder afspraak kunnen afwerken. Om e.e.a. goed te laten verlopen voor zowel u als klant als voor ons kantoor willen wij u graag informeren over de volgende zaken. • Inkomensverklaring Kwalificerende Buitenlandse belastingplichtige • Benodigde gegevens voor het bepalen van uw kwalificatie als buitenlands belastingplichtige

Prinsjesdag 2017 de wetsvoorstellen Belastingplan 2018

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag; de dag waarop jaarlijks de troonrede en het nieuwe belastingplan worden gepresenteerd.  De aangekondigde plannen moeten echter nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, er kunnen dus nog voorstellen worden gewijzigd of zelfs worden geschrapt. Hieronder is een overzicht opgenomen van een aantal wetsvoorstellen uit het belastingplan 2018

Meldingsplicht buitenlandse rekeningen voor Belgische rijksinwoners

Meldingsformulier buitenlandse bankrekeningen Belgische rijksinwoners Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de vermeldingen bevatten van het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.

Meer belastingvoordeel voor tweede woning

"Het federale fiscale voordeel voor een tweede woning kan fors hoger liggen dan het Vlaamse voordeel voor een eerste woning", dat zegt fiscalist bij Wolters Kluwer, Jef Wellens.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wijzigt in 2015

De lang aangekondigde wijzigingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (kortweg SWT, het vroegere brugpensioen) zijn in werking getreden. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die toegepast worden wanneer de werknemer ten vroegste op 1 januari 2015 ontslagen wordt.