Februari 2021: Service berichten Intermediair

Heeft u mogelijk als klant van ons kantoor afgelopen week deze brieven ontvangen 'Aanvraag activeren machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag door uw intermediair'?

Februari 2021: Service berichten Intermediair

Er is een machtiging aangevraagd om digitaal kopie-aanslagen te mogen ontvangen. Krijgt u een aanslag in de bus, ontvangen wij digitaal een kopie zodat we met u mee kunnen kijken bij vragen. Deze machtiging kan nog terug gaan tot enkele oude jaren omdat u altijd met terugwerkende kracht, bij niet aangifteplicht nog aangiftes kunt doen tot 5 jaar terug.

De brieven die u nu in de bus heeft ontvangen, zijn in alle waarschijnlijkheid van de jaren 2019, 2020 en 2021. De belastingdienst moet dit elk jaar wettelijk gezien even bij u melden. Gaat u akkoord met deze machtiging, dient u verder niets te doen met de brieven. 

Wenst u niet dat wij kopie-aanslagen ontvangen, mag u de machtiging intrekken!

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.