Artikelen

Meldingsplicht buitenlandse rekeningen voor Belgische rijksinwoners

Meldingsformulier buitenlandse bankrekeningen Belgische rijksinwoners Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de vermeldingen bevatten van het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.

Meer belastingvoordeel voor tweede woning

"Het federale fiscale voordeel voor een tweede woning kan fors hoger liggen dan het Vlaamse voordeel voor een eerste woning", dat zegt fiscalist bij Wolters Kluwer, Jef Wellens.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wijzigt in 2015

De lang aangekondigde wijzigingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (kortweg SWT, het vroegere brugpensioen) zijn in werking getreden. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die toegepast worden wanneer de werknemer ten vroegste op 1 januari 2015 ontslagen wordt.

De woonbonus: wat verandert er nu?

Het Vlaamse regeerakkoord van eind juni heeft duidelijkheid gebracht inzake de woonbonus. De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist de woonbonus aan te houden, maar verlaagt het fiscaal voordeel. Die beslissing heeft gevolgen op meerdere vlakken.

Fiscus kan opvragen bij welke bank je rekeningen hebt

Hoewel het sinds 2014 niet meer mogelijk is om een regularisatiedossier in te dienen bij het Contactpunt voor Regularisaties te Brussel, blijft het nog steeds mogelijk om te regulariseren. Dit kan via gesprekken met de lokale controleur of de Bijzondere Belasting Inspectie, en indien opportuun het parket.

Het einde van het brugpensioen

De federale regering verstrengt het brugpensioen. Het aantal bruggepensioneerden zal de komende jaren daardoor nog verder dalen en op termijn uitdoven. De kleine bijsturingen die de regering-Michel doorvoerde veranderen daar weinig aan.

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

In Nederland zijn er voor de heffing van inkomstenbelasting twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen genieten, worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd.