Artikelen

De woonbonus: wat verandert er nu?

Het Vlaamse regeerakkoord van eind juni heeft duidelijkheid gebracht inzake de woonbonus. De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist de woonbonus aan te houden, maar verlaagt het fiscaal voordeel. Die beslissing heeft gevolgen op meerdere vlakken.

Fiscus kan opvragen bij welke bank je rekeningen hebt

Hoewel het sinds 2014 niet meer mogelijk is om een regularisatiedossier in te dienen bij het Contactpunt voor Regularisaties te Brussel, blijft het nog steeds mogelijk om te regulariseren. Dit kan via gesprekken met de lokale controleur of de Bijzondere Belasting Inspectie, en indien opportuun het parket.

Het einde van het brugpensioen

De federale regering verstrengt het brugpensioen. Het aantal bruggepensioneerden zal de komende jaren daardoor nog verder dalen en op termijn uitdoven. De kleine bijsturingen die de regering-Michel doorvoerde veranderen daar weinig aan.

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

In Nederland zijn er voor de heffing van inkomstenbelasting twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen genieten, worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd.