Dienstverlening voor bedrijven

• Boekhouding

U kunt uw volledige financiële administratie door ons laten verzorgen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om zelf de boekhouding te verwerken, waarna wij deze voor u controleren en waar nodig corrigeren. Vervolgens dienen wij, wanneer u dit wenst, uw aangifte omzetbelasting in.

• Jaarrekening

Na afloop van het boekjaar stellen wij de jaarrekening samen, zodat u een degelijk overzicht krijgt van de financiële situatie van uw onderneming. Voor BV’s verzorgen wij ook jaarlijks de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel. Tijdens een bespreking van de jaarstukken beantwoorden we graag uw vragen en kunnen we u adviseren over uiteenlopende onderwerpen.

• Fiscale aangiften

De meest voorkomende belastingaangiften zijn de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. BV’s, NV’s en sommige stichtingen en verenigingen betalen vennootschapsbelasting over de jaarlijks behaalde winst. Bent u eigenaar van een eenmanszaak of vennootschap onder firma? Dan dient u jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting in. Wij verzorgen dergelijke aangiften graag voor u.

• Loonadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is voor veel ondernemers geen eenvoudige klus. De informatie uit deze administratie is echter wel van groot belang voor uw werknemers. Wij nemen u deze klus graag uit handen. Naast het verzorgen van loonstroken en aangiften loonheffing, kunnen wij u ook adviseren omtrent arbeidscontracten, subsidieaanvragen en personeelsverzekeringen.