Bitcoins behoren tot Box 3-vermogen

De waarde van Bitcoins en andere virtuele data dienen worden aangegeven in Box 3 van uw belastingaangifte. Deze betaalmiddelen worden dan aangegeven onder de 'overige bezittingen'. 

Vanaf vorig jaar is besloten dat een bezitter van bitcoins zijn waarde op 1 januari van het belastingjaar dient aan te geven bij de overige bezittingen in box 3. Op 1 januari 2017 was de waarde van een bitcoin € 709. Na deze tijd is de waarde maar liefst omhoog geschoten naar momenteel ongeveer €14.000. 

Voor 2018 zal bij het in bezit hebben van meerdere bitcoins uw vermogen in Box 3 het heffingsvrij vermogen van dan €30.000 overstijgen. Dit betekent dat er dan inkomstenbelasting over box 3 betaald moet worden. 

Blijkt er sprake te zijn van handel in bitcoins kan de belastingdienst besluiten om de behaalde winst te laten belasten in Box 1. Dit zal dan aan een maximaal tarief van 52% (2017) of 51,95% (2018) worden belast. 

Bron: rendement.nl