Vrijstelling Belgische interest spaarrekening

Wijziging in de vrijstelling

Vanaf 2018 zal de vrijstelling van belasting op de interesten van de spaarrekening wijzigen. Voorheen was hier in Belgie een vrijstelling op van 1880 euro per persoon. Deze vrijstelling zal vanaf 2018 ongeveer halveren naar 960 euro per persoon. Staat uw spaarrekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er uiteraard een dubbele vrijstelling (1920 euro perjaar). 

Is er sprake van een gemeenschappelijke spaarrekening met een andere persoon dan uw partner, dan is enkel de dubbele vrijstelling van toepassing wanneer dit is vast gelegd bij uw bank door middel van een 'getuigschrift dubbele vrijstelling roerende voorheffing'.

Let wel op: de ontvangen buitenlandse rente geniet geen vrijstelling (bijvoorbeeld de ontvangen rente op uw Nederlandse spaarrekening) 

Bron: kbc.be