Inkomensverklaring Kwalificerende Buitenlandse belastingplichtige

Inmiddels hebben klanten hun belastingaangifte via ons kantoor laten verzorgen en blijken er veel vragen te ontstaan over de genoemde Inkomensverklaring. Tevens zullen nog vele klanten hun aangifte via een afspraak bij ons kantoor komen doen of worden gegevens aangeleverd waarmee wij uw aangifte zonder afspraak kunnen afwerken.

Om e.e.a. goed te laten verlopen voor zowel u als klant als voor ons kantoor willen wij u graag informeren.

Vanaf 2015 moet u kunnen aantonen dat u ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ bent, alvorens u van diverse Nederlandse heffingskortingen en aftrekposten gebruik kunt maken.

U voldoet hieraan als u kunt aantonen dat minstens 90% van uw totale wereldinkomen in Nederland belast wordt. Hiervoor moet u een Inkomensverklaring overleggen;

Sinds maart 2022 is de procedure van afhandeling van inkomstenverklaringen voor Nederland drastisch veranderd:

Er is nu een nieuwe verwerkingswijze voor de inkomensverklaringen (alle jaren), in overleg met Nederland. U kan de inkomensverklaring niet meer per mail of op kantoor bezorgen.

De FOD Financiën bezorgt vanaf 1 maart 2022 de geattesteerde inkomensverklaring rechtstreeks aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal daarom geen papieren documenten meer aanvaarden, enkel nog digitale inkomensverklaringen die rechtstreeks door de FOD Financiën aan hen bezorgd worden.

Bijvoorbeeld:

U dient op 28 juni 2022 uw Belgische belastingaangifte voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, via MyMinfin (Tax-on-web) in.

U bezorgt de FOD Financiën op 1 september 2022 uw inkomensverklaring, volledig ingevuld en ondertekend, via MyMinfin (met gegevens conform uw ingediende Belgische belastingaangifte).

De FOD Financiën bezorgd uw inkomensverklaring aan de Nederlandse overheid voor 31 december 2022.

Wanneer de Nederlandse Belastingdienst geen Inkomensverklaring van u ontvangt, beschouwt zij u als ‘niet kwalificerend’ en heeft u dus geen recht op aftrekposten en heffingskortingen; dus ook geen hypotheekrenteaftrek!

Via deze link vind u meer informatie:

Hoe een Nederlandse inkomensverklaring indienen?

Ik woon niet in Nederland - kan ik gebruikmaken van aftrekposten en kortingen?