Inkomensverklaring Kwalificerende Buitenlandse belastingplichtige

Inmiddels hebben klanten hun belastingaangifte via ons kantoor laten verzorgen en blijken er veel vragen te ontstaan over de genoemde Inkomensverklaring. Tevens zullen nog vele klanten hun aangifte via een afspraak bij ons kantoor komen doen of worden gegevens aangeleverd waarmee wij uw aangifte zonder afspraak kunnen afwerken.

Om e.e.a. goed te laten verlopen voor zowel u als klant als voor ons kantoor willen wij u graag informeren over de volgende zaken.

• Inkomensverklaring Kwalificerende Buitenlandse belastingplichtige

• Benodigde gegevens voor het bepalen van uw kwalificatie als buitenlands belastingplichtige

Vanaf 2015 moet u kunnen aantonen dat u ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ bent, alvorens u van diverse Nederlandse heffingskortingen en aftrekposten gebruik kunt maken.

U voldoet hieraan als u kunt aantonen dat minstens 90% van uw totale wereldinkomen in Nederland belast wordt. Hiervoor moet u een Inkomensverklaring overleggen; deze dient u zelf in te vullen en te laten ondertekenen door de Belgische Belastingdienst. U dient persoonlijk bij de Inspectie waar u onder valt langs te gaan. De betreffende inspectie vindt u op de achterzijde van uw belastingaanslag. Uit ervaring blijkt dat vele inspecties verschillende perioden hanteren van tekenen van de inkomensverklaring. Er zijn kantoren die tekenen vanaf november wanneer alle Belgsiche aangiftes zijn ingediend. U kunt dan ook het beste vantevoren even contact met ze opnemen om te informeren of uw inkomensverklaring wordt ondertekend. 

Nadat u de Inkomensverklaring heeft laten ondertekenen stuurt u deze door naar het volgende adres:

Belastingdienst/Kantoor Buitenland

Postbus 2577

6401 DB HEERLEN

Gelieve een kopie van de Inkomensverklaring naar ons kantoor te sturen of te mailen, zodat wij op de hoogte zijn dat u de verklaring heeft bezorgd aan de Nederlandse Belastingdienst.

Ondanks eerdere berichten in onze nieuwsbrieven hebben wij met de Belastingdienst afgesproken dat wij uw aangifte wel kunnen doorsturen naar de Belastingdienst, ondanks dat de Inkomensverklaring niet gelijktijdig daar binnenkomt. De Belastingdienst zal uw aangifte pas in behandeling nemen NADAT uw Inkomensverklaring bij hen is binnengekomen.

Wanneer de Nederlandse Belastingdienst geen Inkomensverklaring van u ontvangt, beschouwt zij u als ‘niet kwalificerend’ en heeft u dus geen recht op aftrekposten en heffingskortingen; dus ook geen hypotheekrenteaftrek!

Benodigde gegevens voor het bepalen van uw kwalificatie als buitenlands belastingplichtige:

Om te bepalen of u kwalificeert als buitenlands belastingplichtige hebben wij voor uw Nederlandse belastingaangifte en u voor uw Inkomensverklaring de volgende gegevens absoluut nodig:

Alle inkomsten die niet in Nederland belast zijn; met name:

• De saldi van alle Nederlandse én Belgische bankrekeningen per 01.01.

(zowel voor alle zicht- of lopende rekeningen als spaar(loon)rekeningen; tevens voor uw kinderen < 18 jaar)

• De waarden van aandelen, obligaties e.d. in Nederland en buitenland per 01.01

• De waarden van kapitaalverzekeringen afgesloten na 14.09.1999 per 01.01.

• De waarden van een tweede woning en overig onroerend goed per 01.01.

• De waarden van contant geld en vorderingen (erfenis/schenking) per 01.01.

• De waarden van alle overige bezittingen per 01.01.

• De waarden van alle schulden (uitgezonderd hypotheekschuld op de eigen woning) per 01.01.

In uw Inkomensverklaring geeft u bij vraag 4r. alle bezittingen -/- de schulden x 4% aan - het heffingsvrij vermogen van 25.000 (belastingjaar 2017)

Tevens geeft u verder alle inkomsten aan die niet in Nederland belast zijn.

De bovenstaande procedures zullen vanaf inkomstenjaar 2015 elk jaar herhaald moeten worden.

Via deze link vindt u de genoemde Inkomensverklaring