Artikelen: Nederland

Mededeling Corona Virus: Geen afspraken op kantoor

Ook wij als kantoor volgen de richtlijnen van de RIVM. Vandaar dat we proberen op dit moment de klantbezoeken hier op kantoor zo beperkt mogelijk te houden om zo het risico te minimaliseren.  Dus mocht u de komende weken/maanden een afspraak gepland hebben hierop kantoor, kan het zijn dat wij contact met u op nemen om deze afspraak te verzetten of u te verzoeken gegevens digitaal of per post aan te leveren. U mag natuurlijk ook zelf contact met ons opnemen om uw afspraak te verzetten. Op dit moment worden er geen afspraken ingepland. Mocht u toch graag een afspraak willen op kantoor, bekijken we wat de mogelijkheden zijn om dit alsnog te bewerkstellen.  Hartelijk dank voor de medewerking!

Service berichten Intermediair

Heeft u mogelijk als klant van ons kantoor afgelopen week onderstaande brieven ontvangen 'Aanvraag activeren machtigingsregistratie Serviceberichten Aanslag door uw intermediair'?

Bitcoins behoren tot Box 3-vermogen

De waarde van Bitcoins en andere virtuele data dienen worden aangegeven in Box 3 van uw belastingaangifte. Deze betaalmiddelen worden dan aangegeven onder de 'overige bezittingen'. 

Prinsjesdag 2017 de wetsvoorstellen Belastingplan 2018

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag; de dag waarop jaarlijks de troonrede en het nieuwe belastingplan worden gepresenteerd.  De aangekondigde plannen moeten echter nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, er kunnen dus nog voorstellen worden gewijzigd of zelfs worden geschrapt. Hieronder is een overzicht opgenomen van een aantal wetsvoorstellen uit het belastingplan 2018

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

In Nederland zijn er voor de heffing van inkomstenbelasting twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen genieten, worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd.