Artikelen: Nederland

Bitcoins behoren tot Box 3-vermogen

De waarde van Bitcoins en andere virtuele data dienen worden aangegeven in Box 3 van uw belastingaangifte. Deze betaalmiddelen worden dan aangegeven onder de 'overige bezittingen'. 

Prinsjesdag 2017 de wetsvoorstellen Belastingplan 2018

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag; de dag waarop jaarlijks de troonrede en het nieuwe belastingplan worden gepresenteerd.  De aangekondigde plannen moeten echter nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, er kunnen dus nog voorstellen worden gewijzigd of zelfs worden geschrapt. Hieronder is een overzicht opgenomen van een aantal wetsvoorstellen uit het belastingplan 2018

Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

In Nederland zijn er voor de heffing van inkomstenbelasting twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen genieten, worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd.