Artikelen: België

Fiscus kan opvragen bij welke bank je rekeningen hebt

Hoewel het sinds 2014 niet meer mogelijk is om een regularisatiedossier in te dienen bij het Contactpunt voor Regularisaties te Brussel, blijft het nog steeds mogelijk om te regulariseren. Dit kan via gesprekken met de lokale controleur of de Bijzondere Belasting Inspectie, en indien opportuun het parket.

Het einde van het brugpensioen

De federale regering verstrengt het brugpensioen. Het aantal bruggepensioneerden zal de komende jaren daardoor nog verder dalen en op termijn uitdoven. De kleine bijsturingen die de regering-Michel doorvoerde veranderen daar weinig aan.