De woonbonus: wat verandert er nu?

Het Vlaamse regeerakkoord van eind juni heeft duidelijkheid gebracht inzake de woonbonus. De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist de woonbonus aan te houden, maar verlaagt het fiscaal voordeel. Die beslissing heeft gevolgen op meerdere vlakken.

Voor alle duidelijkheid: de wijziging in de woonbonus treedt ten vroegste in voege vanaf 1 januari 2015. Voor wie eerder een hypothecaire lening afsluit, blijft alles bij het oude.

Concreet betekent dit dat de ontlener een bedrag van maximaal € 2.280 per persoon aan fiscale voordelen geniet. De eerste tien loopjaren van de lening wordt dit bedrag nog verhoogd met € 760. Wie drie kinderen of meer ten laste heeft mag nog eens 80 euro aan dit bedrag toevoegen. Dat betekent een maximale aftrek van 3.120 euro per persoon of 6.240 euro voor een gezin. De kosten voor de aankoop van een woning zijn ook voor maximaal 45% aftrekbaar.

De waarde van de woonbonus wordt evenwel 2 jaar lang niet geïndexeerd.

Wat na 1 januari 2015?

Vanaf 01 januari 2015 worden bovengenoemde bedragen terug geschroefd. In de eerste 10 jaar geniet u nog van maximaal 2.280 euro per persoon aan fiscaal voordeel. En na 10 jaar vermindert dat bedrag met 760 euro tot 1.520 euro. De aftrekbaarheid daalt naar 40%, maar wordt forfaitair (en is dus gelijk voor alle belastingcategorieën).

 Tot 31 december 2014Na 1 januari 2015
Voordeel eerste 10 jaar 3.040 euro 2.280 euro
Voordeel na 10 jaar 2.280 euro 1.520 euro
Aftrekbaarheid Maximaal 45% 40%

Indirecte gevolgen

Het directe gevolg van de maatregel is duidelijk: De hoge inkomens zullen minder fiscaal voordeel genieten op hun hypothecaire lening.

Indirect zien specialisten nog andere invloeden; er zijn voorspellingen dat de woonbonus voor een voorzichtige prijscorrectie op de vastgoedmarkt zal zorgen.

Bron: habitos.be