Fout FOD Financiën - BNI-formulieren

AANGIFTE IN DE BELASTING NIET-INWONERS

Wij verwijzen u hieronder graag naar de algemene mededeling van FOD Financiën in verband met een foutieve handeling in hun systeem. 

''Hebt u een aangifte in de belasting niet-inwoners ontvangen, maar hebt u vorig jaar geen belastbaar inkomen ontvangen in België? Dat is een fout van onze kant. We hebben het probleem geïdentificeerd en doen de nodige aanpassingen.

U moet niets doen: u moet geen contact met ons opnemen of ons de aangifte terugsturen.''

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/niet-inwoners/aangifte