Belangrijke Mededeling: Aangifte Personenbelasting België Aanslagjaar 2023

Belangrijke Mededeling — Aangifte Personenbelasting België (inkomsten 2022 aanslagjaar 2023) Nieuw criterium voor indieningstermijnen

Algemeen principe; Vóór 15 juli 2023 alle aangiftes met betrekking tot:

  •  Pensioenen, prepensioenen, uitkeringen - zowel België als buitenland
  •  Beroepsinkomsten België

Complexe aangifte; Vóór 18 oktober 2023 alle aangiftes met betrekking tot:

  •  Beroepsinkomsten buitenland
  •  Inkomsten bedrijfsleiders
  •  Inkomsten aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
  •  Winsten en/of baten

Aangiftes op papier vóór 30 juni 2023

Dit betekent dat eerst de dossiers behandeld zullen worden die gebaseerd zijn op de aard van de inkomsten en daarna de dossiers op aard van complexiteit van de aangifte.

Bron: FOD Financiën