Voorlopige aanslag 2018

Afgelopen weken zijn veel voorlopige aanslagen voor het eerst in de bus gevallen. Er wordt dan een voorlopige aanslag opgelegd op basis van de definitieve aanslag van 2016. Vaak betreft dit de personen die in dat jaar ook inkomstenbelasting (en mogelijk zorgverzekeringswet) verschuldigd waren. De belastingdienst wil alvast dat u vooraf een betaling doet, dit kan maandelijks of in termijnen

Een voorlopige aanslag die u in het begin van het jaar ontvangt, is altijd een schatting. Deze schatting kan dan ook niet correct zijn omdat bijvoorbeeld uw situatie is veranderd. U kunt er dan voor kiezen om de aanslag niet te betalen en een wijziging door te geven bij de belastingdienst. Let er dan wel op dat u uitstel van betaling aanvraagt om te voorkomen dat u een herinnering van de betaling gaat ontvangen.

Kiest u er wel voor de aanslag te betalen dan gaan het te betalen bedrag later mee in de berekening van de aangifte. U zult dan tijdens de uitkomst van de aangifte minder bij dienen te betalen of wanneer u zelfs te veel heeft betaald, gaat u dit terug ontvangen.

Uiteraard zijn er natuurlijk ook de voorlopige aanslagen met een teruggave vanwege bijvoorbeeld hypotheekrente aftrek of de algemene heffingskorting. Het is dan ook belangrijk wanneer uw situatie veranderd, u altijd even nagaat of uw voorlopige teruggave nog up to date is. Stel dat u vanwege een herfinanciering minder hypotheekrente gaat betalen, is het altijd wijsheid om dan ook uw voorlopige teruggave aan te passen om zo te voorkomen dat u later terug dient te betalen. Dit zelfde geldt voor wanneer u een woning verkoopt en mogelijk weer aankoopt.