Prinsjesdag 2017 de wetsvoorstellen Belastingplan 2018

Op 19 september 2017 was het Prinsjesdag; de dag waarop jaarlijks de troonrede en het nieuwe belastingplan worden gepresenteerd. 

De aangekondigde plannen moeten echter nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, er kunnen dus nog voorstellen worden gewijzigd of zelfs worden geschrapt. Hieronder is een overzicht opgenomen van een aantal wetsvoorstellen uit het belastingplan 2018

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde belastingschijf stijgen met 0.05 procent. Tevens wordt de bovengrens van de eerste, tweede en derde belastingschijf verhoogd. De tarieven in de vierde schijf gaan juist met 0,05 procent omlaag ten opzicht van 2017. De maximale arbeidskorting wordt verhoogd tot € 3.249. Deze korting wordt lager wanneer u een hoger arbeidsinkomen heeft dan € 33.112. De afbouw bedraagt 3,6% over het arbeidsinkomen dat boven het bedrag van € 33.112 uitkomt.

De algemene heffingskorting wordt sneller afgebouwd voor middeninkomens en hogere inkomens. De algemene heffingskorting wordt daardoor meer inkomensafhankelijk gemaakt. De afbouw heeft vooral gevolgen voor personen met een belastbaar inkomen vanaf € 20.142. Daarentegen wordt de maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wel verhoogd tot een bedrag van € 2.801 en de ouderenkorting (lagere inkomens) verhoogd tot €1418. 

In het belastingplan is ook een hervorming van de vermogensrendementsheffing in box 3 opgenomen. Het plan is om deze heffing beter aan te laten sluiten met het rendement dat belastingbetalers werkelijk gemiddeld behalen. Het heffingsvrije vermogen stijgt naar € 30.000 en er wordt gebruik gemaakt van 3 vermogensschijven, waarin respectievelijk 2,02%, 4,33% en 5,38% aan belasting betaald dient te worden.  

Toeslagen

Vanaf 2018 kan er gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 10%-regeling. Wanneer een ex-partner na vertrek meer inkomen gaat verdienen, kan dit nadelige gevolgen hebben voor u toeslagen. De 10%-regeling kan dit voorkomen, een voorwaarde is wel dat het inkomen minimaal 10% hoger is geworden. 

Tevens zijn vanaf 1 januari 2018 een pleegkind en ouder niet meer verplicht tot fiscaal partnerschap, dit zal dan vaak gunstig zijn voor de toeslagen. 

Overige wijzigingen

De inkeerregeling verdwijnt. Verborgen spaarportjes/zwart geld konden voorheen worden ingekeerd door middel van deze regeling. Nu vervalt deze regeling en kunt u een boete krijgen tot 120% bij zelf aangeven. Kom de belastingdienst er zelf achter dat u vermogen heeft verzwegen, krijgt u een boete opgelegd van 300%.

Vanaf 1 januari 2018 gaan onder het verlaagd btw-tarief enkel de geregistreerde (homeopatisch) geneesmiddelen met een handelsvergunning vallen. Overige producten, die niet als geneesmiddel worden gezien, vallen onder het normale btw-tarief van 21%.

Vanaf 1 januari 2019 zal de Nederlandse werkgever meer loonbelasting inhouden op het loon van personen die in het buitenland wonen. Personen die kwalificeren kunnen dan gebruikk maken van alle heffingskortingen, maar deze kunnen ze dan enkel ontvangen door een aangifte inkomstenbelasting te doen. Door deze nieuwe regel wil de belastingdienst voorkomen dat personen die niet kwalificeren geld terug dienen te betalen. 

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd naar € 100.800 in 2018. De voorwaarde dat deze schenking gedaan moet worden door een ouder aan een kind vervalt, de beperking dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar moet zijn, blijft wel van kracht.

Wanneer u graag meer wilt lezen over bovenstaande wijzigingen of overige onderdelen van het belastingplan 2018, kunt u terecht op de volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan