Warning: include(/var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/jauthtools/sso.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/loader.php on line 80 Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/jauthtools/sso.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/loader.php on line 80 Warning: include(/var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/jauthtools/usersource.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/loader.php on line 80 Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/jauthtools/usersource.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/petervanlimpt.nl/httpdocs/libraries/loader.php on line 80 Doolhof van kortingen, heffingen en toeslagen

Peter van Limpt

De NederBelg Specialist

 
Doolhof van kortingen, heffingen en toeslagen
De doolhof van kortingen, heffingskortingen en toeslagen
De Nederlandse overheid is sterk in het bedenken van nieuwe namen voor begrippen, die al generaties lang zijn ingeburgerd. De ziekenfondspremie werd per 1 januari 2006 omgedoopt tot zorgverzekeringswet, het fiscaal nummer (sofinummer) heet voortaan burgerservicenummer. Zulke operaties worden meestal voorafgegaan door advertenties in de media, om de burgers ervan te overtuigen, dat er vooral niets aan de hand is en men er financieel zéker niet op achteruit gaat. Vaak zit er veel meer achter en pas na verloop van maanden of jaren, blijken de werkelijke bedoelingen van de overheid. Zoals altijd heeft de overheid twee redenen om iets te doen: de werkelijke reden en de reden die het meeste geld (lees: belastingen) oplevert.
Met de invoering van de laatste grote belastingherziening in 2001 werden de begrippen korting, arbeidskorting en algemene heffingskorting ingevoerd. Daar waar in de volksmond het begrip korting synoniem is met betalen, blijkt dit bij de overheid een tegoed te zijn. De arbeidskorting kwam in de plaats van de aftrek reiskosten en beroepskosten. De compensatie was echter lager dan de aftrek en de korting werd een voor iedereen gelijk netto bedrag, daar waar de aftrek voorheen van de top van het inkomen werd afgetrokken. Iedereen die meer verdiende dan de eerste schijf ging er dus op achteruit. Tegelijk kwam de algemene heffingskorting in de plaats van de belastingvrije som. Evenals de arbeidskorting werd dit een voor iedereen gelijk netto bedrag in plaats van een aftrek van de top van het inkomen, zodat ook hier iedereen erop achteruit ging, die meer had dan de eerste schijf. Wanneer de partner geen of lage inkomsten had kon deze voorheen via tariefgroep 3 de belastingvrije som overdragen aan de meestverdienende. Met ingang van 2001 heeft de minst- of nietsverdienende partner ook recht op deze algemene heffingskorting, in de volksmond huisvrouwentoeslag of aanrechtgeld genoemd, tenminste wanneer bij de partner voldoende belasting resteert om deze hiermee te kunnen verrekenen.
Men moet deze korting wel zelf aanvragen via een apart formulier, of via een aangifte in de inkomstenbelasting en wanneer men dat vergeet, is na 5 jaar ook het recht voorbij.

Kinderkorting, combinatiekorting, aanvullende combinatiekorting: Deze extra teruggaven waren tot en met 2007 van toepassing en zijn afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het inkomen van beide ouders. Bovendien moesten deze kortingen verrekend kunnen worden met een restant inkomstenbelasting. Met andere woorden, wanneer het inkomen te laag was en er bleef geen of te weinig inkomstenbelasting over om met deze kortingen te verrekenen, was men het verschil kwijt. Per 1 januari 2008 zijn deze kortingen komen te vervallen en hiervoor in de plaats is de kindertoeslag gekomen. Deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van beide ouders en daar waar voorheen een enkeling niets kreeg, ontvangt nu een meerderheid minder of in het geheel niets meer. In 2009 gaat de kindertoeslag voor de variatie Kind-Gebonden-Budget heten.

Alleenstaande-ouder-korting en aanvullende alleenstaande-ouder-korting Wanneer u gescheiden bent of weduwe/weduwenaar en geen partner heeft, kunt u de alleenstaande-ouder-korting en aanvullende alleenstaande-ouder-korting via een aangifte inkomstenbelasting aanvragen. Een en ander is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en of u inkomsten uit arbeid geniet of uitkeringen. Ook de hoogte van uw inkomen speelt hier een rol.

Jonggehandicaptenkorting:
Wanneer iemand wegens een lichamelijke of geestelijke handicap vóór zijn 18e levensjaar, duurzaam problemen ondervindt of zal ondervinden om op een normale wijze aan het arbeidsproces deel te nemen, heeft deze persoon recht op een WAJONG-uitkering. Tevens krijgt deze persoon een extra fiscale compensatie in de vorm van de Jonggehandicaptenkorting.

Alleenstaande ouderen korting: De woordkeuze zegt het zelf. Als u gepensioneerd bent en alleenstaande, heeft u recht op deze korting. De hoogte is echter wel afhankelijk van uw inkomsten. Let op: verwar deze korting niet met de alleenstaande-ouder-korting, het scheelt maar 2 letters, maar een zee van tijd.

Zorgtoeslag
: Dit is een compensatie voor een in verhouding tot het inkomen veel te hoge nominale premie (andere naam voor belastingverhoging) en is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en/of zijn partner. In Uitstraling nr. 23 heb ik uitgelegd, waarom de overheid zorg makkelijker verkoopt dan belastingverhoging.

Huurtoeslag
: Per 1 juli 2005 is huursubsidie vervangen door huurtoeslag. Evenals voorheen is deze afhankelijk van het belastbaar inkomen en het vermogen.

Kinderopvangtoeslag
: Wanneer u kosten maakt voor kinderopvang vóór, nà of onder schooltijd en u deze kosten niet via de gastouder-opvang al heeft geclaimd, kunt u de kosten via de kinderopvangtoeslag aanvragen. Vooral ouders die in België wonen, weten vaak niet dat deze mogelijkheid bestaat. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de gemaakte kosten, alsmede de hoogte van het inkomen van de ouders.

Reusel, 5 januari 2010